Investeren in de ontwikkeling van jouw medewerkers

Als werkgever is het belangrijk om te investeren in jouw medewerkers. Limburg Leert maakt dat mogelijk voor jouw medewerkers met een arbeidsbeperking. Het kan zijn dat zij bijvoorbeeld laaggeletterd en/of laagopgeleid zijn. Met dit specifiek gesubsidieerde aanbod kun je deze medewerkers opleiden in bijvoorbeeld de Nederlandse taal, werknemersvaardigheden en digitale vaardigheden. Deze opleidingen kunnen helpen om beter op de werkvloer te kunnen functioneren. Daarnaast kan de medewerker diverse assistent opleidingen volgen in bijvoorbeeld de logistiek en dienstverlening.

Het aanbod is bedoeld voor medewerkers die in de doelgroep van de Banenafspraak vallen. Dit is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om ervoor te zorgen dat er extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In het doelgroepenregister staan alle personen die onder de banenafspraak vallen. In het werkgeversportaal kun je nagaan of jouw werknemer in het doelgroepenregister is opgenomen. Voor meer informatie over de Banenafspraak, klik hier.

Wat kun je doen binnen de banenafspraak?

In eerste instantie gaat het om een proef van ongeveer 100 trajecten voor werkgevers in Midden-Limburg en 200 trajecten voor werkgevers in Zuid-Limburg. In een later stadium kunnen ook werkgevers uit Noord-Limburg meedoen. Per regio is het aanbod verschillend.

Er wordt door de accountmanager contact opgenomen met de contactpersoon van de werkgever om de aanmelding(en) kort door te spreken. Tevens word je geïnformeerd hoe het scholingstraject voor de werknemer eruit komt te zien. 

Heb je een andere wens of vraag voor jouw werknemers? Neem dan contact op via info@limburgleert.nl

De voorwaarden

  • De werkgever moet gevestigd zijn in de regio waarvoor de subsidie bedoeld is. Op dit moment geldt dit alleen voor Midden- en Zuid-Limburg. In een later stadium kunnen ook werkgevers in Noord-Limburg meedoen.
  • Een werkgever kan maximaal 10 gratis opleidingen of cursussen inzetten.
  • De werknemers moeten geregistreerd staan in het doelgroepenregister. In het werkgeversportaal kun je nagaan of jouw werknemer in het doelgroepenregister is opgenomen.
  • Op=Op. Zodra het maximale gesubsidieerde budget is aangesproken, vervalt het gratis aanbod.

Opleidingen in banenafspraak

Filter op beroep

Zuid-Limburg Midden-Limburg

Zuid-Limburg

opleidingen
€ 0 Met subsidie

Cursus Excel (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Cursus Word (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Cursus Outlook (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Cursus Omgaan met Agressie (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Cursus Taal- en Werknemersvaardigheden (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Cursus Workshop cybersecurity (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent logistiek (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent dienstverlening en zorg (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent bouwen, wonen en onderhoud (banenafspra...

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent horeca en voeding of voedingsindustrie...

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent metaal-, elektro- en installatietechnie...

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent verkoop/retail (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Praktijkverklaring Assistent mobiliteitsbranche (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Certificaat Digitale vaardigheden basis (banenafspraak)

€ 0 Met subsidie

Certificaat Digitale Vaardigheden gevorderd (banenafspraak)

Midden-Limburg

opleidingen

Basismodule Positieve Gezondheid

Cursus Digitale Vaardigheden

Cursus Taal- en Werknemersvaardigheden

simple image

Mede mogelijk gemaakt door: