Jouw aanbod op LimburgLeert.nl?

LimburgLeert.nl werkt voor het scholingsaanbod samen met opleidingspartners. We zijn altijd op zoek naar partners die zich bij ons willen aansluiten. Als opleider kun je direct gebruikmaken van de bestaande infrastructuur:

  • Presentatie van je opleidingsaanbod op LimburgLeert.nl
  • Loopbaanbegeleiding via Leo Loopbaan
  • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidies via het leerwerkloket
  • Gebruikmaken van het netwerk van arbeidsmarktconsulenten die in het sociale domein werken.

Aan de hand van een aantal criteria beoordelen we of jouw opleidingsaanbod bij onze missie past. Zo kijken we onder meer of de opleidingen bijdragen aan een beter perspectief op de arbeidsmarkt, of ze aanvullend zijn op het bestaande aanbod en of het kostentechnisch aantrekkelijk is voor de deelnemer. Bij een gelijkwaardig aanbod krijgen publieke aanbieders voorrang op private aanbieders. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden om je opleidingsaanbod via Limburg Leert te delen? Neem dan contact op met Bart Hermans (bart@limburgleert.nl).