Over ons

Op initiatief van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt Limburg is in december 2020 LimburgLeert.nl gestart.

Over Limburg Leert?

Limburg Leert helpt alle Limburgers die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van (online) scholing en het geven van persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct en onbeperkt toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Limburg. Deze worden aangeboden door (online) scholingsaanbieders, brancheorganisaties, de Limburgse ROC’s en hogescholen. Het gros van het aanbod is gratis of gedeeltelijk gesubsidieerd met behulp van diverse regelingen waaronder NL Leert Door.

Visie en Missie

Limburg Leert helpt Limburgers de weg te vinden naar een toekomstbestendige positie op de arbeidsmarkt. Limburgers krijgen de tools in handen om zelf de regie te nemen. We nemen de drempels weg om je om-bij of op te scholen naar een toekomstige baan. Met een specifiek Limburgse kleur maken we een Leven Lang Ontwikkelen bereikbaar voor iedereen.

Limburg Leert doet dat door al het beschikbare Limburgse (digitale) scholingsaanbod te ontsluiten en je te begeleiden naar het juiste aanbod dat jou het beste past met de ondersteuning van de juiste informatie en persoonlijke begeleiding als je dat wenst.

Ontstaan en samenwerking

Corona heeft een grote impact op Nederland en natuurlijk ook op Limburg. Juist nu wordt het duidelijk dat werk en de arbeidsmarkt veranderen. Dat betekent dat ook je bewust dient te zijn van je eigen ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt. Met Limburg Leert bieden we alle Limburgers toegang tot meer informatie, een groot en veelal kosteloos opleidingsaanbod en loopbaanondersteuning.

Limburg Leert is een initiatief van de Provincie Limburg, Leo Loopbaan, de Limburgse Werkgevers Vereniging, Leren en Werken, FNV, CNV, de Limburgse ROC's en HBO's, Edubookers en Skillstown.

Onze partners

Provincie Limburg (Founding Partner)

De Provincie is initiatiefnemer van Limburg Leert. Limburg Leert is ontwikkeld vanuit het motto ‘een Leven Lang Ontwikkelen’. Het cursusaanbod past bij de economische clusters in Limburg en de maatschappelijke opgaven waar Limburg voor staat.

De Limburgse Werkgevers Vereniging (Founding Partner)

De LWV bevordert innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving en is mede initiatiefnemer van Limburg Leert.

De 3 Limburgse Arbeidsmarktregio's (Founding Partners)

De drie arbeidsmarktregio's in Limburg: Noord, Midden en Zuid, zijn onderdeel van de 35 arbeidsmarktregio's waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven.

De 3 Limburgse Leerwerkloketten (Founding Partners)

De Leerwerkloketten geven werknemers, werkzoekenden, studenten en werkgevers advies en antwoord op vragen met betrekking tot leren en werken. Een team van ervaren adviseurs en experts, helpt leren en werken het beste te combineren.

Limburgse MBO's en HBO's (Founding Partners)

De regionale scholen dragen bij aan het toekomstbestendig zijn van Limburg door middel van innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de Beroepen van morgen. Dit zijn: Hogeschool Zuyd, Gilde Opleidingen, VISTA College en Yuverta.

Coöperatie Leo Loopbaan (Founding Partner)

Leo Loopbaan inspireert en ondersteunt bij het bewust bezig zijn met Leven Lang Ontwikkelen en jouw eigen loopbaan. Samen bouwen we een community waar jij kennis en (persoonlijke) loopbaangegevens kunt raadplegen. Een plek waar jij inzicht krijgt in jouw loopbaan. Wanneer je vragen hebt over je loopbaanontwikkeling kun je bij Leo terecht.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

FNV

FNV is de grootste vakbond van Nederland. FNV wil Nederland verbeteren. Voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Nu en in de toekomst. Samen voor een socialer Nederland.

Edubookers

Edubookers is als de motor van Lerend Nederland betrokken bij de uitvoering van vele Leven Lang Ontwikkel platformen, waaronder Limburg Leert.

SkillsTown

SkillsTown is een aanbieder van online leren op het gebied van taal, communicatie, samenwerken, presenteren, time management en vakspecifieke kennis per branche. Deze content is voor gebruikers van Limburg Leert gratis beschikbaar.

Bureau Tint

Denken in mogelijkheden, geen dikke plannen en vooral aanpakken, dat is Bureau Tint. Een compact communicatiebureau, waar strategie, tactiek en de uitvoering van communicatievraagstukken bij elkaar komen. Bureau Tint helpt organisaties om de weg te vinden in het huidige communicatielandschap door middel van planmatige en verrassende communicatie.

Partners NL Leert Door

LimburgLeert.nl stelt vanuit de regeling NL Leert Door 5 miljoen euro beschikbaar aan Limburgers om zich verder te ontwikkelen middels opleidingen en loopbaanadviezen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de betrokken (Limburgse) opleiders en loopbaanadviesbureaus. Deze partners zijn: Gilde Opleidingen, Vista College, Zuyd Professional, GBT Opleidingen, OVD Opleidingen, Laudius, Vervoerscollege Venlo, Weld Point, NOVI, Thaeles, Lagarde & You Loopbaanontwikkeling en BenVitaal.

Ook partner worden van Limburg Leert?

Limburg Leert helpt Limburgers graag met alle vragen omtrent leren en werken. Denk jij hier met jouw organisatie een bijdrage aan te kunnen leveren? Neem contact met ons op!